Bestuur.                Functie          telefoonnummer

 
     Jan Cuperus    Voorzitter       0518-401631
     
     Seerp Palsma Penningm.     0518-404402
     
     Jelte Pars         Secretaris     0518-401766
 
     Rikus Alberts  2de Voorz.     0518-401219
    
     Jan Brouwer   Lid/muz.com. 0518-401868