Leden van het Christelijk Bildts Mannenkoor.

1e Tenoren:                   2e Tenoren:               1e Bassen:             2e Bassen:
K.Beimers                     G.Kerkstra                 J.Cuperus.              W.Snijder.
D.de Boer                     S.Lautenbach.           J.Pars.                     F.Dijkstra.
K.E.Bartlema                A.Joostema.              U.Dijkstra.               A.Cuperus.
J.Oosterhaven.             R.Snijder.                   W.Cuperus.             J.Beimers.
                 .                   Y.Stienstra                     J.Brouwer.               P.Bremer.   
H.Alberts.                      A.van Zuilen.              O.Bruinsma.           C.Rodenhuis.
J.Kamstra                     E.Kuiken.                   J.Boonstra.             A.A.vd.Ploeg.
A.Hoekstra.                  O.R.Wijbenga.           C.Hamersma.        H.D.vd.Schaaf.
                                       W.Beimers.                S.Palsma.              H.Weiland.
                                       G.Muilwijk.                  J.Hofman.              G.Dijkstra.
                                                                           D.F.de Roos.         K.vd.Vies.
                                                                           P.Cuperus.

Geschiedenis van het koor.

Het koor is opgericht op 12 februari 1969.

Door de heren; Douwe Wijbenga,Dirk Wijbenga,Jaap Wijbenga,Tjerk Bijlsma en Jan Dijkstra.In het lokaal dat nu de Bining is en in de Stadhouder.Er zaten toen plusminus 18 mannen op het koor.

De dirigenten waren toen; S.Edelenbos,D.de Vries,H.Oosterhuis,van Vliet en tot heden Sieb Leenstra.

Het eerste optreden was een zangdienst in de gereformeerde kerk  te St.Annaparochie.                                                                                        

Eerste leden der vereniging bij de oprichting op 12-2-1969 in alfabetische volgorde;

P.Andriesen          J.Dijkstra           W.Snijder

J.Bonsma              J.de Haan          S.de Vries

Y.de Bildt               J.J.de Haan       D.Wijbenga

J.Bijlsma                A.Keizer            D.Wijbenga

Tj.Tj.Bijlsma          G.Kerkstra         J.Wijbenga

A.Cuperus            J.Kievit               

A.Dijkstra             J.Koopmans     Dirigent:

D.Dijkstra            P.Kuiken            S.Edelenbos

F.Dijkstra            D.Meijer                                                                                                                                         

            

Beste websitebezoek(ster),

Wij willen leden van het koor en luisteraars in de gelegenheid stellen om foto,s van het koor te bekijken, muziek te luisteren,filmpjes te bekijken van het laatste concert etc.
Vult u a.u.b. ook de enquete in, zodat wij verbeteringen aan kunnen brengen.
 
bij voorbaat dank.

Enquête

Wat vindt u van de website van het chr.Bildts mannenkoor?

Prima (18)
42%

kan beter (25)
58%

Totaal stemmen: 43